Delfin Reklam logosu
Tahsilat Makbuzu

Tahsilat makbuzu, ödeme alan firmaların karşı tarafa ödeme alındığına dair verdikleri belgedir. Özellikle elden ödeme alınan işletmelerde kullanılan tahsilat makbuzu koçan ürünü hem kullanan firma için hem de ödemeyi yapan taraf için pek çok kolaylık sağlar. Bu iki taraflı fayda durumu sebebiyle de tahsilat makbuzu neredeyse tüm firmalarda bulunur ve çoğunda kullanılır.

Tahsilat makbuzu baskı, firmanın ihtiyacına göre 2 ya da 3 nüsha şeklinde basılabilir. Örneğin, 3 nüsha olarak basılan bir tahsilat makbuzunun bir nüshası ödemeyi yapana vermek, bir nüshası muhasebe ve bir diğer nüshası ise arşiv için kullanılabilir. Hem müşteri hem de firmanın iç yönetiminde iş süreçlerinin takibi için oldukça faydalı olan tahsilat makbuzu, çoğunlukla 3 nüsha olarak bastırılır.

Tahsilat makbuzu 13.9x22 cm boyutunda ve 50’lik ciltler şeklinde basılır.
Hemen Ara