Delfin Reklam logosu
İrsaliye
Belli bir ücret karşılığında elden çıkarılacak ya da çıkarılmak üzere olan malların, bir bölgeden diğerine nakli söz konusu olduğunda oluşturulan belgeye sevk irsaliyesi denir. Sevk irsaliyesinin üzerinde mal ile ilgili; malın konusu, malın kimin olduğu, malın birimi gibi bilgiler yer alır.

Sevk irsaliyesinde bulunması gerekenler nelerdir?

Sevk irsaliyesi resmi ve ciddi bir belgedir. Düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlar da olan sevk irsaliyesinde her resmi belgede olduğu gibi bulunması gereken bilgiler vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi sevk irsaliyesi ibaresidir. Belgenin en üst kısmında, bu belgenin sevk irsaliyesi olduğunu belli edecek türde bir ibare bulunması gereklidir. Bulunması gerekenlerden bir diğeri, belge üzerinde Maliye Bakanlığına ait bir kaşe veyahut notere ait bir mühürdür. Mühür veya kaşe bulunmayan sevk irsaliyelerinin hükmü yok sayılmaktadır. Sevk irsaliyesinde malın ne olduğu, cinsi ve ne kadar miktarda olduğu bilgisi de yer almalıdır. Bu bilgiler mal sahibinin güvenliği için eklenen maddelerdir. Maldan eksilecek bir payın problem yaratacağı gibi malda ortaya çıkacak fazla miktarda mal da problem yaratabilir. Sevk irsaliyesine tüm bilgiler doğru ve eksiksiz bir biçimde girilmelidir.
Sevk irsaliyesinde, belgeyi düzenleyen ve oluşturan kişinin bilgileri bulunmalıdır. Bu bilgiler isim, soy isim, eğer kişi bir ticaret unvanına sahip ise unvanı, çalıştığı kurumun adres bilgileri ve hesap numarasından oluşur. Sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler arasında müşteri ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır. Bunlar da düzenleyen kişi bilgileri ile doğru orantılı olarak; isim, soy isim, hesap numarası ve vergi dairesi bilgilerini içerir. Sevk irsaliyesinde ayrıca mal ile ilgili nereye gönderildiği, kime gönderildiği, taşıyan kuruma / kişiye teslim tarih bilgileri, irsaliye numarası gibi bilgiler de yer almalıdır. Bu bilgiler sırası ile düzenlendikten ve hazırlandıktan sonra son olarak da düzenleyen kişinin, malı satın alan kişinin ve malı teslim eden kişinin imzaları açık ve görünür bir biçimde bulunmalıdır.
Hemen Ara